Proces

Vi går aldrig på kompromis i vores proces, fordi den er afgørende for, at vi leverer og skaber resultater i dit projekt som forventet. Vi har styr på alle de forhold, der vedrører ansættelsen og sender ikke bare en person afsted – men sørger for, at der møder en kvalificeret og motiveret medarbejder op, som kan dække de fagområder, der skal arbejdes med.

Rekruttering

Første skidt i vores screeningsprocedure er et telefoninterview. De indledende samtaler skal afdække kandidatens personlighedsmæssige, formelle og faglige kvalifikationer i forhold til stillingens krav. Derudover indhenter vi personoplysninger, som udelukkende er til rekrutteringens formål, og relevant materiale som eksamensbeviser, svendebreve, certifikater, diplomer, straffeattest, referencer og lignende.

Xterna indhenter minimum to referencer fra tidligere arbejdsgivere med kandidatens samtykke. Referencerne supplerer og nuancerer vurderingen af den enkelte kandidats adfærd, præsentationer og resultater.

Vi er grundige i at validere kandidatens certifikater og diplomer ud fra gældende standarder. Det er en vigtig del af vores proces.

Når virksomheden har valgt den rette kandidat, er det den formelle procedure omkring løn, kontrakt og vilkår, vi gennemfører med kandidaten og kontrakten kan underskrives.

Ved Xterna tager vi os af alt, der har med kontrakt, fagforening, arbejdstøj inklusive værktøj, skat og sundhedskort at gøre.

Virksomhed

Vores rekrutteringsproces begynder med, at virksomheden grundigt vurderer behov og ønsker til den kommende medarbejder.

Rekrutteringsprocessen tager udgangspunkt i en dialog med virksomhed og kontaktperson omkring en ansættelse af ny medarbejder. Sammen gennemgår vi virksomheden generelt og de specifikke krav til den nye medarbejders faglig og personlige kompetencer. Når forventningerne er afstemt, håndterer vi hele processen og følger rekrutteringen til dørs, så I kan fokusere på jeres kerneopgaver.

De bedste kandidater til stillingen bliver præsenteret for virksomheden. Præsentationen af hver kandidat viser et overblik over kandidaternes erhvervserfaring, uddannelse, personlighed og CV. Efterfølgende er det virksomhedens ansvar at drøfte og udvælge kandidaten, og vi kan herefter aftale et møde mellem virksomheden og kandidaten. Når det endelige valg er truffet, kontakter vi de øvrige kandidater med et personligt afslag.

Efter et grundigt referencetjek, vurdering og udvælgelse bliver den rette kandidat tilbudt stillingen, og vi gennemfører den formelle procedure omkring løn, kontrakt og vilkår. Derefter kan kontrakten bekræftes og blive underskrevet. Rekrutteringen er ikke lukket før, der er modtaget en underskrevet kontrakt.

Vi følger løbende op og evaluerer på kandidatens arbejde, trivsel og ansættelsesforhold.

Vikar

Hos Xterna er vi behjælpelige med at finde en bolig til kandidaten i nærheden af arbejdspladsen.

Vi hjælper vores udenlandske medarbejdere med deres juridiske dokumenter som b.la. skattekort, sundhedskort, opholdstilladelse, NemID og NemKonto.

Xterna er behjælpelige med at finde en transportløsning, så kandidaten kan komme til og fra arbejde.

Vi er altid parate til at håndtere og rådgive vores medarbejdere om svære og akutte situationer inden for ansættelsesforhold, løn, ferieplanlægning, sociale events og lignende.

Hos Xterna tager vi løbende kontakt til vores medarbejdere i deres ansættelsesperiode for at følge op på deres arbejde, trivsel og ansættelsesforhold.

OK

Xterna A/S behandler persondata i henhold til EU’s persondataforordning (GDPR) og den danske persondatalovgivning.

Læs Xterna A/S´ privatlivspolitik her