Den 25. maj 2018 trådte en ny europæisk persondataforordning i kraft, The General Data Protection Regulation (GDPR).

Xterna A/S behandler persondata i henhold til EU’s persondataforordning (GDPR) og den danske persondatalovgivning.

Se Xterna A/S´ privatlivspolitik nedenfor:

Privatlivspolitik

Indledende bemærkninger

Når du sender dit CV, din jobansøgning og andet materiale til Xterna A/S, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil. Behandlingen af dine personoplysninger vil bl.a. omfatte opbevaringen af din jobansøgning og dit CV m.v. i vores persondatabase. Vi opfordrer dig venligst til alene at medtage de personoplysninger i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, der er relevante for den type stilling, der har din interesse. Du bedes overveje, om der er personoplysninger, som f.eks. dine helbredsoplysninger, oplysninger om dit familieforhold eller lignende, der ikke er nødvendige i forbindelse med en ansættelsesproces.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål

Xterna A/S behandler de personoplysninger om dig, som følge af dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, f.eks. eksamensbeviser, referencer og lignende. Herudover behandler Xterna A/S personoplysninger om dig, som indsamles hos en tredjepart f.eks. via sociale medier, en online søgning eller en tidligere arbejdsgiver. Formålet med at behandle dine personoplysninger er udelukkende til rekrutteringsformål, herunder at finde en stilling til dig, som passer til din specifikke profil.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er hensynet til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt, eller at forfølge Xterna A/S legitime interesser, såsom rekruttering af de mest kvalificerede kandidater til en specifik stilling, herunder evaluering af jobansøgere mv. Eventuel henvendelse til tidligere arbejdsgivere sker alene efter forudgående indhentelse af dit samtykke.

Modtagere af dine personoplysninger

Xterna A/S har antaget visse databehandlere f.eks. lønsystemer. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Xterna A/S og med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Xterna A/S. Databehandlerne må således ikke behandle dine personoplysninger til egne formål. Xterna A/S har underskrevet databehandler aftaler med disse. Hvis du kommer i betragtning til en stilling hos en brugervirksomhed hos Xterna A/S, vil Xterna A/S udveksle dine personoplysninger med denne virksomhed med henblik på et job til dig. Kunden agerer i denne situation som selvstændig dataansvarlig.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)

Dine personoplysninger overføres ikke til ikke sikre tredjelande.

Periode for opbevaring ifm. din ansøgning på et annonceret job

Vi opbevarer dine personoplysninger i 24 måneder eller så længe det er nødvendigt i forhold til den igangværende eller fremtidig rekrutteringsproces. Dine personoplysninger vil løbende blive ajourført. Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis de personoplysninger, som du har fremsendt i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, ændrer sig, så vi uden unødig forsinkelse kan foretage ajourføring. Dine data slettes efter 24 måneder såfremt du ikke opnår ansættelse.

For den vikar, som slutteligt ansættes i job, opbevares personoplysninger i op til 5 år hvis ikke andet er aftalt med vikaren.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række rettigheder. Du har ret til:

  • at få indsigt i de personoplysninger, Xterna A/S behandler om dig;
  • at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige;
  • sletning, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldte (retten til at blive glemt);
  • ret til indsigelse

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, herunder til udøvelsen af disse eller til denne privatlivspolitik, så kontakt venligst Xterna A/S Administrationschef på tkm@xterna.dk.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysninger hænderligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes. Derudover har vi sikret at oplysningerne ikke kommer til uvedkommende kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre arbejdet for Xterna A/S har adgang til disse.

Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over Xterna A/S´ behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Xterna A/S Administrationschef på tkm@xterna.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, f.eks. når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde oplysninger om datoen for den seneste version.

Maj 2018

OK

Xterna A/S behandler persondata i henhold til EU’s persondataforordning (GDPR) og den danske persondatalovgivning.

Læs Xterna A/S´ privatlivspolitik her